fbpx

Noteikumi

 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Interneta veikala lietošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi), nosaka SIA “ARALAN”; interneta veikala www.aralan.lv (turpmāk – e-veikals) lietošanas kārtību.

1.2. Pārdevējs ir SIA “ARALAN”, reģistrācijas Nr. 40203098534 , juridiskā adrese: Zirņu iela 3 – 11, Rīga, LV-1013, Latvija (turpmāk – Pārdevējs).

1.3. Pircējs šo Noteikumu izpratnē ir rīcībspējīga fiziska persona, vai juridiska persona, kura veic preču pasūtījumu e-veikalā.

1.4. Ja Pircējs veic pasūtījumu, tiek pieņemts, ka Pircējs ir iepazinies ar Noteikumiem un tiem piekrīt bez iebildumiem.

1.5 Starp Pārdevēju un Pircēju, kas veic pasūtījumu e-veikalā, tiek slēgts Distances līgums (turpmāk – Līgums). Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu, izmantojot distances saziņas līdzekļus, un ir saņēmis no Pārdevēja apstiprinājumu par veikto pasūtījumu ar elektroniskā pasta starpniecību. Līgums ir spēkā līdz tā pilnīgai izpildei, proti, līdz pasūtījuma apmaksai un preces nodošanai. Šī punkta nosacījumi ir attiecināmi uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti e-veikalā.

1.6 Pārdevējs patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma vienpusēji veikt grozījumus Noteikumos, tos publicējot www.aralan.lv.

1.7. Pircēja veiktajam pasūtījumam tiek piemēroti tie Noteikumi, kas bijuši spēkā pasūtījuma veikšana brīdi.

1.8. Cenas e-veikalā norādītas euro (EUR), iekļaujot pievienotās vērtības nodokli (PVN) 21%. Piegādes cenas ir norādītas sadaļā 3. PASŪTĪJUMA PIEGĀDE, PIEGĀDES IZMAKSAS UN RISKI un www.aralan.lv Piegādes informācijas lapā.

1.9. Piegādēm ārpus Latvijas, Lietuvas un Igaunijas teritorijām piegādes cenas, kas norādītas e-veikalā nav spēkā. Cenas precēm, kas piegādājamas ārpus Latvijas, Lietuvas un Igaunijas teritorijām, tiek saskaņotas indivuduāli ar katru pircēju izmantojot e-pastu info@aralan.lv.

1.10. Pārdevējs patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma vienpusēji mainīt preču piedāvājumu, cenas, kā arī piemērot precēm atlaides. Preces tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī.

1.11. E-veikalā attēlos redzamās preces pēc to krāsas, lieluma, formas vai citiem parametriem dabā var atšķirties no attēlos redzamajam precēm. Attēliem ir informatīvs raksturs.

 1. PASŪTĪJUMU VEIKŠANA UN APMAKSAS KĀRTĪBA

2.1. Veikt pasūtījumus e-veikalā var gan reģistrēti, gan nereģistrētie lietotāji. Ja klients izveido savu lietotāja kontu e-veikalā, klientam ir iespēja pievienoties e-veikalam autorizējoties.

2.2. Lai iegādātos preces e-veikalā, jāveic šādas darbības:

2.2.1. izvēlēties preci (vai preces), pievienojot tās “Pirkumu grozam”,

2.2.2. pēc visu izvēlēto preču ievietošanas “Pirkumu grozā”, nospiest “Noformēt pasūtījumu”;

2.2.3. pēc visu nepieciešamo datu lauku aizpildīšanas, nospiest “Apstiprināt pasūtījumu”. Pirkuma maksa pilnā apmērā veicama bezskaidras naudas norēķinu veidā.

2.3. Pirkuma apmaksa ir iespējama šādos bezskaidrais naudas norēķina veidos:

2.3.1.ar “Swedbank Latvija internetbankas palīdzību – “Bank-link” pakalpojums;

2.3.2. ar bankas norēķinu karti;

2.3.3. ar PayPal;

2.3.4. ar bankas pārskaitījumu

2.4. Pārdevējam ir tiesības atteikt pārdot e-veikala pasūtītās preces, informējot par to Pircēju, gadījumā, ja:

2.4.1. prece vairs nav pieejama Pārdevēja noliktavā, vai nav pieejama daudzumā, kādā to vēlas iegādāties Pircējs;

2.4.2. tehnisku iemeslu dēļ e-veikalā norādītā preces cena un/vai parametri neatbilst faktiskajai preces cenai un/vai parametriem;

2.4.3. Pircējs nav iepazinies ar e-veikala Noteikumiem.

2.5. Pasūtījums ir apmaksājams nekavējoties. Pasūtījums tiek uzskatīts par iesniegtu, kad ir veikts maksājums.

2.6. Pasūtījums uzskatāms par saistošu Pircējam un Pārdevējam brīdī, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu un ir saņēmis no Pārdevēja apstiprinājumu ar elektroniskā pasta starpniecību. Elektroniskā pasta sūtījums uzskatāms par saņemtu tajā pašā dienā, kurā tas nosūtīts.

2.7. Pircējam ir pienākums pārbaudīt pasūtījumā norādīto informāciju un datus. Informācijas un/vai datu neatbilstības gadījumā Pircējs informē Pārdevēju, izmantojot e-veikala e-pasta adresi – info@aralan.lv.

 1. PASŪTĪJUMA PIEGĀDE, PIEGĀDES IZMAKSAS UN RISKI

3.1. Veicot pasūtījumu no e-veikala, Pircējs var izvēlēties piegādes metodi no 2 opcijām:

3.1.1. Uz Omniva pakomātu;

3.1.2. Uz Pircēja norādīto adresi ar TNT kurjeru.

3.2. Gadījumā, ja Pircējs grib saņemt nopirktās preces izmantojot citu piegādes veidu, viņam ir jāsazināties ar e-veikalu pa e-pastu info@aralan.lv.

3.3. Piegādes cena uz Omniva pakomātu:

3.3.1. Latvijā – € 3,00;

3.3.2. Lietuvā un Igaunijā – € 5,00

3.3.3. Pasūtījumiem, kas pārsniedz EUR 35,00, piegāde uz Omniva pakomātu ir bez maksas.

3.4. Piegādes cena ar TNT kurjeru:

3.4.1. Latvijā – € 10,00;

3.4.2. Lietuvā un Igaunijā – € 15,00

3.4.3. Pasūtījumiem, kas pārsniedz EUR 75,00, piegāde ar TNT kurjeru ir bez maksas.

3.5. Pasūtījuma sagatavošanas termiņš ir 1-2 darba dienas pēc pasūtījuma apmaksas.

3.6. Pasūtījuma piegādes termiņš ir 3-5 darba dienas pēc pasūtījuma sagatavošanas

3.7. Preces saņemšana ir iespējama tikai tad, ja pasūtījums ir pilnībā apmaksāts.

3.8. Pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu ar preces nodošanu, kad Pircējs parakstās par preces saņemšanu vai atver Omniva pakomāta skapīti ar unikālo kodu.

3.9. Jebkurus papildu maksājumus, kas rodas mainot piegādes adresi, laiku vai citus apstākļus, kas nav saistīti ar Sabiedrību, apmaksā pircējs.

 1. PASŪTĪJUMA ATCELŠANA VAI IZMAIŅAS PASŪTĪJUMĀ

Lai atceltu pasūtījumu vai veiktu izmaiņas jau izdarītā pasūtījumā, Pircējam ir jāsazinās ar SIA “ARALAN”, izmantojot e-pastu – info@aralan.lv , vēlākais, 1 darba dienas laikā pēc pasūtījuma veikšanas.

 1. ATTEIKUMA TIESĪBAS

5.1. Ja Klients ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci(-es) nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko darbību), Klients var izmantot atteikuma tiesības. Ievērojot Latvijas Republikas Ministru Kabineta Noteikumiem Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” nosacījumus, patērētājam ir tiesības 30 (drīsdesmit) kalendāro dienu laikā atgriezt www.aralan.lv nopirktās preces. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru ir norādījis Pircējs, ir ieguvusi preci valdījumā.

5.2. Pircējam ir jāinformē Pārdevēju par lēmumu atteikties no Līguma pirms atteikuma termiņa beigām, rakstot elektroniski uz adresi info@aralan.lv un norādot šādu informāciju:

5.2.1. skaidru un nepārprotamu apgalvojumu, ka Pircējs vēlas atkāpties no līguma;

5.2.2. pasūtījuma veikšanas datumu;

5.2.3. datumu, kad prece tika iegūta valdījumā;

5.2.4. Pircēja vārdu un uzvārdu;

5.2.5. precīzu preces nosaukumu.

5.3. Pircējs nodod preci atpakaļ Pārdevējam bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs tika informēts par atteikuma tiesību izmantošanu.

5.4. Pārdevējs bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kopš Pircēja paziņojumu par lēmumu atkāpties no Līguma saņemšanas, atmaksā Pircējam viņa samaksāto naudas summu. Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida bezskaidra naudas norēķinu līdzekli, kādu izmantoja Pircējs, izņemot gadījumus, kad Pircējs un Pārdevējs ir vienojušies atšķirīgi.

5.5. Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt Pircēja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad Pārdevējs ir saņēmis preci vai Pircējs iesniedzis Pārdevējam apliecinājumu par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ.

5.6. Pircēja tiešos izdevumus, kas saistīti ar preces atgriešanu, tajā skaitā transporta izdevumus, sedz Pircējs.

5.7. Atteikuma tiesību realizēšanas termiņā, Pircējam ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas ir nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes tirdzniecības vietā). Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām sākotnējo izskatu un nelietotām. Ja prece nav pilnā komplektācijā vai nav oriģinālajā iepakojumā, vai preces iepakojums ir būtiski bojāts (izņemot gadījumu, kad nav iespējams atvērt iepakojumu, to nesabojājot), vai prece ir bojāta vai lietota, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preci.

5.8. Pircējs preci nodod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, kopā ar preces pavaddokumentiem – lietošanas instrukciju un citiem ar preci saistītajiem dokumentiem.

 1. PREČU KVALITĀTE

6.1. Pārdevējs nodrošina e-veikalā pārdodamo preču galveno īpašību (informācija par ražotāju, krāsu, tilpumu u.tml.) atbilstību faktiskajām preču īpašībām.

6.2. E-veikala precēm tiek piemērota attiecīgajos tiesību aktos noteiktā garantija.

6.3. Ja pēc preces saņemšanas Pircējs (6.sadaļas izpratnē patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē – fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību) konstatē, ka prece neatbilst līguma noteikumiem, tad Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktajā kārtībā divu gadu laikā no preces saņemšanas dienas Pircējs ir tiesīgs pieteikt prasījumu Pārdevējam par preces neatbilstību līguma noteikumiem. Prasījuma pieteikumu Pircējs iesniedz Pārdevējam divu mēnešu laikā no dienas, kad atklājis preces neatbilstību līguma noteikumiem.

6.4. Pēc 6.3.punktā noteiktā termiņa beigām Lietotājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu par preces neatbilstību līguma noteikumiem, ievērojot preces garantijas termiņu.

6.5. Līguma noteikumiem neatbilstošas preces gadījumā Pircējs ir tiesīgs lūgt, lai Pārdevējs veic vienu no šādām darbībām:

1) novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem;

2) apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;

3) attiecīgi samazina preces cenu;

4) atceļ līgumu un atmaksā patērētājam par preci samaksāto naudas summu.

6.6. Vispirms Pircējs ir tiesīgs lūgt Pārdevējam bez atlīdzības novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmainīt pret līguma noteikumiem atbilstošu preci, izņemot gadījumu, kad tas nav iespējams vai ir nesamērīgi (nesamērīgi, ja tas rada Pārdevējam izmaksas, kas nav samērīgas ar citu 6.5.punktā norādīto alternatīvo līdzekli, ņemot vērā preces vērtību bez neatbilstības, neatbilstības nozīmību un to, vai alternatīvā līdzekļa izmantošana nerada patērētājam būtiskas neērtības).

6.7. Ja nav iespējams novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmainīt pret līguma noteikumiem atbilstošu preci, tad Pircējs ir tiesīgs lūgt, lai Pārdevējs attiecīgi samazina preces cenu vai atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu. Samazinot cenu vai atceļot līgumu un atmaksājot naudas summu, Pārdevējs var ņemt vērā preces nolietojumu vai labumu, ko Pircējs guvis, lietojot preci, un par ko līgumslēdzējas puses ir vienojušās.

6.8. Maznozīmīgas preces neatbilstības līguma noteikumiem gadījumā (tā būtiski nepazemina preces pamatfunkciju izpildes kvalitāti vai lietošanas īpašības un to var novērst, neradot vizuāli konstatējamas izmaiņas preces ārējā izskatā) un tādas, kas nevar būtiski ietekmēt Pircēja iespējas preci izmantot, Pircējs nevar prasīt, lai Pārdevējs atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu.

 1. PĀRDEVĒJA PRODUKTU LIETOŠANAS NOTEIKUMI

7.1. E-veikalā esošās preces nav pārtikas produkti un nav lietojami uzturā. Preču lietošana ir tikai ārīga, stingri ievērojot preces lietošanas instrukciju un nepieciešamos drošības pasākumus. Jebkuru šaubu gadījumā par preces drošu lietošanu Pircēja pienākums ir konsultēties ar Pārdevēju, kā arī pirms preces iegādes Pircēja pienākums ir konsultēties ar Pārdevēju par preces drošu lietošanu vai lietošanu kopumā.

7.2. Pārdevējs ir veicis visas nepieciešamās darbības, lai tā pārdodamās preces (kosmētikas līdzekļi) noformējums un jo īpaši to veids, smarža, krāsa, izskats, iepakojums, marķējums, apjoms vai lielums nebūtu sajaucams ar pārtikas produktu, kā arī neapdraudētu patērētāja veselību un drošību.

 1. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Pircēju sniegtie personas dati tiek apstrādāti, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citu Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēju personas datus, Pārdevējs izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.

 1. AUTORTIESĪBAS

9.1 Pārdevēja un tā sadarbības partneru īpašums tiek aizsargāts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

9.2. E-veikala satura (tajā skaitā, bet ne tikai: publicētie materiāli, logotipi, bildes, grafiskie attēli utt.) pilnīga vai daļēja publicēšana, reproducēšana, nodošana vai glabāšana, pārveidošana vai papildināšana komerciālos nolūkos ir aizliegta, ja vien autortiesību vai intelektuālo īpašumtiesību turētājs nav devis piekrišanu šādai darbībai. Aizliegums neattiecas uz satura ielādi un glabāšanu datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī un izdrukāšanu vienīgi personīgai (nekomerciālai) lietošanai.

9.3. E-veikala saturu ir atļauts citēt, saskaņā ar spēkā esošajiem autortiesības regulējošiem tiesību aktiem. Ja saturs tiek citēts, jānorāda tā avots, taču aizliegts reproducēt, publicēt vai izplātīt e-veikala ietvertās preču zīmes vai logotipus bez iepriekšējās rakstiskas šo preču zīmju vai logotipu īpašnieka piekrišanas.

9.4. E-veikala autortiesību pārkāpšanas gadījumā, Pircējs var tikt saukts pie atbildības Latvijas Republikas normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.

 1. ATBILDĪBA

10.1. Pārdevējs neuzņemas atbilstību par izdevumiem vai zaudējumiem, kas varētu rasties e-veikalā norādītās informācijas izmantošanas rezultātā vai tādēļ, tīmekļa vietne vai e-veikals jebkādu iemeslu dēļ nav pieejams vai e-veikala darbība ir bijusi traucēta vai pārtraukta.

10.2. Pārdevējs neuzņemas nekādus riskus vai atbildību, ja Pircējs nav iepazinies vai ir daļēji iepazinies ar Noteikumiem.

10.3. Pārdevējs nav atbildīgs par e-veikala sistēmā un attēlos redzamo preču krāsu, lielumu, formu vai citu parametru neatbilstību faktiskajām preču īpašībām.

10.4. Pircējs uzņemas visus riskus un atbildību par e-veikala veiktajiem pirkumiem, tajā skaitā preces saņemšanu (pieņemšanu).

10.5. Pārdevējs nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Pārdevēja saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī komunikācijas iekārtu, datoru un programmatūras tehniskām problēmām.

 1. CITI NOTEIKUMI

11.1. Informācijas apmaiņa starp Pircēju un Pārdevēju notiek izmantojot Pircēja e-pasta adresi, pasta adresi vai tālruņa numuru. Pircējs var izmantot saziņas veidus, kas ir uzskaitīti www.aralan.lv/lv/kontakti

11.2. Tīmekļa lapas un e-veikalu darbību regulē un šiem Noteikumiem ir piemērojami Latvijas Republikas tiesību akti. Attiecības, kas izriet no darījumiem ar Pircējiem, kad Pircējs ir fiziskā persona Patērētāju tiesību likuma izpratnē, regulē Patērētāju tiesību aizsardzības likums un citi normatīvie akti par patērētāju tiesību aizsardzību.

11.3. Visas radušās domstarpības pēc iespējas tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Izvēlne